PageRank

PageRank

google-pagerank

Šta je PageRank?

PageRank ili PR stranice je algoritam za analizu veza, nazvan po Leriju Pejdžu, koji koristi Google internet pretraživač koji dodeljuje numeričke pondere za svaki element skupa linkovanih dokumenata, kao što je World Wide Web, sa ciljem “merenja ” relativnog značaja svakog dokumenta u tom skupu, odnosno svake stranice na internetu.

Da li je PageRank bitan za optimizaciju sajtova? I da i ne. Prvo što treba shvatiti je šta je to PR i kako se formira, a onda će doći i objašnjenje kako utiče na optimizaciju sajta.

Softver Google-ove tehnologije za pretragu vrši seriju istovremenih izračunavanja u samo deliću sekunde. Tradicionalni pretraživači se pretežno oslanjaju na učestalost pojavljivanja reči na web stranici. Google koristi PageRank™ da ispita čitave strukture veza Web-a i da odredi važnosti stranice. Zatim vrši analizu poređenja hiperteksta da bi odredio relevantnost stranica za određenu pretragu. Kombinujući ukupne važnosti stranica i važnosti za određeni upit, Google prvo prikazuje najrelevantnije i najpouzdanije rezultate.

  • PageRank tehnologija: PageRank vrši objektivno merenje važnosti web stranica rešavanjem jednačine sa preko 500 miliona promenljivih i 2 milijarde termina. Umesto brojanja direktnih veza, PageRank tumači vezu sa stranice A do stranice B kao glas za stranicu B od stranice A. PageRank zatim procenjuje važnost stranice na osnovu broja dobijenih glasova.

PageRank takođe uzima u obzir važnost svake stranice koja glasa, budući da se glasovi sa nekih stranica više vrednuju, što povezanoj stranici povećava vrednost. Važne stranice dobijaju veći PageRank i pojavljuju se na vrhu rezultata pretraživanja. Google-ova tehnologija koristi kolektivnu inteligenciju Web-a za određivanje važnosti stranice. Nije uključen ljudski faktor i nema manipulacije rezultatima uplitanjem plaćenog pozicioniranja, te korisnici imaju poverenje u Google kao izvor objektivnih informacija.

  • Analiza podudaranja hiperteksta:Google-ov pretraživač takođe analizira sadržaj stranice. Međutim, umesto jednostavnog skeniranja teksta stranice (kojim objavljivači lokacija mogu da manipulišu pomoću meta oznaka), Google-ova tehnologija analizira kompletan sadržaj stranice i uzima u obzir fontove, pododeljke i tačnu lokaciju svake reči. Google takođe analizira sadržaj susednih web stranica kako bi vraćeni rezultati bili najrelevantniji za upit korisnika.

Tekst je preuzet sa sa Google sajta http://www.google.com/corporate/tech.html

Kako se računa PageRank?

Postoji i jako komplikovan algoritam koji google koristi da bi odredio PageRank stranice na sajtu.

Pretpostavimo mali univerzum od četiri web stranice: A, B, C i D. Početna aproksimacija PR stranice će biti ravnomerno podeljena između te četiri stranice. Dakle, svaki dokument bi počeo s procenjenim PageRank-om 0,25.

Ako stranice B, C i D imaju samo jedan link i to ka strani A, one će svaka dati 0,25 PageRank-a strani A.

 

page-rank

To ukupno iznosi 0.75.

Pretpostavimo da strana B ima link ka strani A i C, a da strana D ima linkove ka sve tri preostale strane. Vrednost linkova je podeljena između strana ka kojima se linkuje. U prevodu, B daje strani A glas koji vredi 0.125 i glas strani C koji vredi 0.125. D daje svim stranam glas koji vredi 0.083. Znači da PageRank strane A što ukupno iznosi 0.333

 

page-rank-1

Drugim rečima PageRank same stranice je jednak PageRank-u stranice podeljenim sa normalizovanim brojem odlaznih linkova L() (podrazumeva se da se specifična URL adresa računa samo jednom po stranici).

 

page-rank-2

Generalno, PageRank za neku stranu u može biti prikazan na sledeći način:

 

page-rank-3

Npr. PageRank za stranu u zavisi od PageRank vrednosti za svaku stranu v iz skupa Bu (ovaj skup sadrži sve strane koje linkuju stranu u),  podeljeno sa brojem L(v) linkova sa strane v.

Zaključak:

Za bolji PR stranice potebno je što više linkova.

Znači: linkovi, linkovi i samo linkovi.

 

Sada sledi i odgovor kako Pagerank utiče na optimizaciju sajta. Jednim delom, Panda algoritam, odnosno algoritam koji Google koristi da rangira sajtove, uzima u obzir i PageRank sajta. Medjutim, efekat tog uticaja nije toliko bitan jer vrlo često možete videti sajtove sa PR=0, odnosno PR=1 koji su prvi na Google-u. Na istoj toj prvoj strani se nalaze i sajtovi koji imaju page rank 3 i 4. Da je najbirniji parametar za optimizaciju sajta page rank, onda bi oni bili prvi na Google-u.

Sa druge strane, ako bih mogao da biram da imam link do svog sajta sa sajta koji ima PageRank nula ili PageRank 4, naravno da bih izabrao ovaj drugi. Google jako ceni linkove sa strana koji imaju visok PageRank jer daju veći autoritet, odnosno težinu pa je i preporuka koju daju Vašem sajt, veća. Sa te strane PageRank ima veliki uticaj na optimizaciju sajta.

 

Povezane teme:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *