google-pagerank

Šta je PageRank?

PageRank ili PR stranice je algoritam za analizu veza, nazvan po Leriju Pejdžu, koji koristi Google internet pretraživač koji dodeljuje numeričke pondere za svaki element skupa linkovanih dokumenata, kao što je World Wide Web, sa ciljem “merenja ” relativnog značaja svakog dokumenta u tom skupu, odnosno svake stranice na internetu.

Da li je PageRank bitan za optimizaciju sajtova? I da i ne. Prvo što treba shvatiti je šta je to PR i kako se formira, a onda će doći i objašnjenje kako utiče na optimizaciju sajta.

Softver Google-ove tehnologije za pretragu vrši seriju istovremenih izračunavanja u samo deliću sekunde. Tradicionalni pretraživači se pretežno oslanjaju na učestalost pojavljivanja reči na web stranici. Google koristi PageRank™ da ispita čitave strukture veza Web-a i da odredi važnosti stranice. Zatim vrši analizu poređenja hiperteksta da bi odredio relevantnost stranica za određenu pretragu. Kombinujući ukupne važnosti stranica i važnosti za određeni upit, Google prvo prikazuje najrelevantnije i najpouzdanije rezultate.Vidi dalje

seo

Kao što rekoh na sajtu,  optimizacija sajta (SEO – Search Engine Optimization) je proces povećanja broja i kvaliteta poseta sajta preko pretraživača (Google, Yahoo, Bing…). Pri tome se koristi isključivo prirodni put – algoritam koji Google i ostali pretraživači koriste da bi rangirali sajtove, a ne plaćeni oglasi na tim pretraživačima. Najčešće, što je internet prezentacija ranije prikazana u rezutatima pretrage, tj. što je bolje rangirana na pretraživačima, više posetioca će doći na sajt. Više posetioca, neminovno dovodi do više profita. Svrha svakog biznisa jeste povećanje profita. Međutim, do sada se sajt posmatrao, od strane većine firmi,  kao trošak koji mora da postoji jer ga ima i  konkurencija, a ne smemo da zaostajemo za konkurencijom, pa moramo da imamo sajt.
Sada je došlo vreme da se koriste prednosti optimizacije sajta, a najveća je povećanje profita. Na žalost, ili na sreću kod nas je optimizacija sajta tek u začetku, tako da su efekti optimizacije sajta vidljiviji nego na globalnom, svetskom tržištu. To u prevodu znači da se efekti optimizacije na srpskom tržištu vide za neko relativno kratko vreme. Vaš sajt može biti visoko kotiran kod pretraživača već posle 3-6 meseci, što prvenstveno zavisi od ključnih reči za koje se radi optimizacija sajta, od broja rezultata koji izlaze za tu ključnu reč, od sadržaja samog sajta…Vidi dalje

SEO kurs ili kako da optimizujem sajt u 7 koraka

1.TITLE tag

TITLE tag treba da sadrži ključne reči za koje se vrši optimizacija sajta. Dozvoljeno je da sadrži 12 reči, odnosno 70 karaktera. Kako google robot prilikom provere stranice, čita html kod sa vrha ka dnu stranice, jasno je da, što se ključne reči ranije pojave na stranici  google će ih više vrednovati. Kako je  TITLE tag na samom početku html koda jasno je njegov uticaj na online optimizaciju sajta najveći.

2. META TAG

Takođe treba sa sadrži listu ključnih reči. Značaj ovog taga nije veliki, čak postoji teorija da nema nikakvog uticaja na optimizaciju sajta, ali ne škodi imati ključne reči u okviru ovog taga.Vidi dalje